La Traversée du Temps [Staff & Cast]

La Traversée du Temps
 • Titre Original : Toki o Kakeru Shôjo
 • Format : Film (98 min)
 • Année : 2006
 • Editeur Français : Kazé

Staff

 • Idée Originale (roman)
 • Tsutsui Yasutaka
 • Réalisateur
 • Mamoru Hosoda
 • Scénario
 • Okudera Satoko
 • Directeurs de l'Animation
 • Chikashi Kubota - Hiroyuki Aoyama - Masashi Ishihama
 • Character Designer
 • Yoshiyuki Sadamoto
 • Directeur Artistique
 • Yamamoto Nizo
 • Musique
 • Kiyoshi Yoshida
 • Producteurs
 • Takeshi Yasuda - Jungo Maruta - Shinichiro Inoue
 • Animation
 • Madhouse
 • Production
 • Madhouse - Tokikake Committee - Kadokawa Shoten

Cast

 • Makoto Konno
 • Riisa Naka
 • Chiaki Mamiya
 • Takuya Ishida
 • Kôsuke Tsuda
 • Mitsutaka Itakura
 • Yuri Hayakawa
 • Ayami Kakiuchi
 • Kazuko Yoshiyama
 • Sachie Hara
 • Miyuki Konno
 • Yuki Sekido
 • Mr Konno
 • Utawaka Katsura
 • Mme Konno
 • Midori Andou
 • Kaho Fujitani
 • Mitsuki Tanimura
 • Moriko Uesugi
 • Shiori Yokohari
 • Sekimi Nowake
 • Sonoka Matsuoka
 • Professeur Fukushima
 • Fumihiko Tachiki

French Cast

 • Makoto Konno
 • Helene Bizot
 • Chiaki Mamiya
 • François Creton
 • Kôsuke Tsuda
 • Patrick Pellegrin
 • Yuri Hayakawa
 • Agnès Manoury
 • Kazuko Yoshiyama
 • Olivia Dutron
 • Miyuki Konno
 • Gwenäelle Julien
 • Mr Konno
 • Nicolas Sempé
 • Mme Konno
 • Colette Noel
 • Kaho Fujitani
 • Francoise Escobar
 • Moriko Uesugi
 • Sabrina Leurquin
 • Sekimi Nowake
 • Isabelle Volpe
 • Professeur Fukushima
 • Frederic Popovic
free joomla templatesjoomla templates
2020  Gainax.fr | v4.0